Privacybeleid

Partnership
IT Inzicht is geregistreerd partner van Asset Panda. Om gebruik te maken van de software van Asset Panda heeft IT Inzicht onderzoek gedaan naar de privacy voorwaarden van onze partner. 

Aanpak IBP
Om te bepalen waar Asset Panda aan moet voldoen heeft IT Inzicht de ‘Aanpak IBP’ van Kennisnet als uitgangspunt genomen. IT Inzicht heeft alle stappen ondernomen om ervoor te zorgen dat Asset Panda voldoet aan deze richtlijnen. 

SOC 2 certificaat
Asset Panda voldoet aan norm van SOC 2. Dit betekent dat de organisatie strikte procedures heeft ingericht voor onder andere informatiebeveiliging en privacy. Er bestaat een sterke gelijkenis tussen SOC 2 en ISO 27001, aangezien beide zijn ontworpen om klanten gerust te stellen over de bescherming van hun gegevens. Ze delen overeenkomsten die cruciale aspecten van informatiebeveiliging omvatten, zoals vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid. Beide frameworks dienen als erkende certificeringen, waarbij ze aantonen dat uw bedrijf serieus omgaat met beveiliging.

Een belangrijk onderscheid tussen deze certificaten is dat SOC 2 zich vooral richt op het aantonen van de effectieve implementatie van beveiligingsmaatregelen ter bescherming van klantgegevens. ISO 27001 daarentegen vereist slechts dat een organisatie een Information Security Management System (ISMS) heeft, een voorgeschreven set beveiligingsmaatregelen.

Vragen
Neem contact met ons op. Als u vragen heeft over ons privacybeleid, kunt u per e-mail contact met ons opnemen op het volgende adres: info@it-inzicht.nl